ReadyPlanet.com
dot
dot
การนำร่อง Pilotage
dot
bulletกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างนำร่อง Port regulations & fees
bulletแบบฟอร์มขอใช้นำร่องPilot requirement form
bulletกฎกระทรวงการนำร่องPilot rule
bulletตารางเรือประจำวันShip's schedule
bulletเจ้าพนักงานนำร่อง Who is a Pilot?
bulletการนำร่องคืออะไร What's pilotage ?
bulletร่องน้ำ Channel Bar
dot
ท่าเรือแหลมฉบัง Laemchabang port
dot
bulletท่าเทียบเรือ Berth A-B-C-D
dot
หน่วยงานต่างๆ Official Units
dot
bulletสมาคมนำร่องสากล IMPA
bulletกรมเจ้าท่า Marine Department
bulletนำร่องเขตท่าเรือกรุงเทพ Bangkok Pilot
bulletนำร่องเขตท่าเรือมาบตาพุค-สัตหีบMaptaput-Sattahip Pilot
bulletนำร่องเขตท่าเรือสงขลา Songkhla Pilot
bulletนำร่องเขตท่าเรือภูเก็ต Phuket Pilot
dot
ข่าวอากาศ Weather news
dot
bulletภาพถ่ายดาวเทียมประเทศไทย Thailand by sattellite
bulletพยากรณ์อากาศประเทศไทย Weather forecast
bulletพยากรณ์อากาศจังหวัดชลบุรี Chonburi weather forecast
dot
ศาสนา Religion
dot
bulletสมาธิ Meditration center
bulletNewsletter
ความรู้เกี่ยวกับการนำร่อง What's Pilotage

 

 

               

 

การนำร่องคืออะไร?

 

       การนำร่อง คือการเดินเรือในพื้นที่คับแคบ พื้นที่อันตราย ในช่องทางการเดินเรือจำเพาะ เช่นในร่องน้ำหรือช่องทางแคบๆมีการเดินเรือหนาแน่น มีอุปสรรค อันตรายต่อการเดินเรือมาก ในพื้นที่ดังกล่าวนายเรือหรือกัปตันเรือผู้ซึ่งมีความชำนาญในการเดินเรือในทะเลกว้าง ไม่สามารถใช้แผนที่หรือเครื่องมือเดินเรือใดๆมากำกับหรือประกอบการเดินเรือได้ทัน เพราะมีเวลาจำกัด ต้องคิด ต้องตัดสินใจกระทำการอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที จึงจำเป็นที่ต้องมีผู้ชำนาญการเดินเรือในพื้นที่จำกัด ในร่องน้ำที่คับแคบ หรือที่อันตรายที่นายเรือหรือกัปตันไม่คุ้นเคยมาแนะนำการเดินเรือให้ผ่านพื้นที่นั้นไปสู่ที่หมายอย่างปลอดภัย การแนะนำการเดินเรือนั้นเรียกว่า"การนำร่อง"ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษและมีความชำนาญการเดินเรือท้องถิ่นโดยเฉพาะ ผู้ชำนาญการเดินเรือท้องถิ่นนั้นเรียกว่า"ผู้นำร่อง" ซึ่งต้องผ่านการฝึกการนำเรือมากกว่า 6 เดือน มีการสอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ ต้องได้รับใบอนุญาตจากทางราชการให้สามารถทำการนำร่องเรือได้ ผู้นำร่องที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ๆจะถูกกำหนดให้ทำการนำร่องเรือขนาดเล็กก่อน เพื่อให้เกิดความชำนาญแล้วจึงจะได้รับการเลื่อนชั้นใบอนุญาตสูงขึ้นจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตให้สามารถทำการนำร่องเรือได้ไม่จำกัดขนาดความยาวของเรือ ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี และเมื่อทำการนำร่องเรือครบ 10 ปี ผู้นำร่องคนนั้นจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่องจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

 

 

What is Maritime Piotage ?


    The maritime pilot's role is to assist the Master of a vessel during the ship's passage to and from berth in a given pilotage area,by providing local knowledge of navigational and operational matters combined with specialist ship-handling experience.

 

    As a general rule the pilot advises the Master,who remains responsible for the conduct of the ship.The pilot entirely famillar with the special regulatory requirements and unique condition that exis in his specific pilotage area,and with which the Master of the vessel can not be expected to be fully conversant.The pilot is wholly famillar with all the local factors that might affect the navigation of the ship .These may include strong tidal flows,recent shoaling,ferry activity,dreding operations and other hazards

The maritime pilot also provides an essential commications link with the port authorities,tugboat,boatman,and other ships. 


    Srirachapilot not only supplies pilotage for ships;but also provides a public service by contributing to the overall safety of maritime traffic and by ensuring the protection of the environment.

 

 
SRIRACHA PILOT

ยินดีต้อนรับ/welcome
ตัวเกณฑ์บวกน้ำเพื่อความปลอดภัย Bar adder
ท่าเรือแหลมฉบัง Laemchabang port A-B-C-D
คำย่อที่ใช้ในตารางเรือAbbreviation in ship's schedule
เขตท่าเรือศรีราชา
แจ้งความ จนร. Pilot news.Copyright © 2010 All Rights Reserved.